Smart City

Smart City

ในปัจจุบันทุกท่านน่าจะคุ้นกับคำว่าอัจฉริยะกันมาบ้านแต่วันนี้เราจะพูดถึงเมืองอัจฉริยะหรือจะเรียกสั้นๆว่า Smart City ซึ่งเอาจริงๆว่ามันเป็นเมืองที่มีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับหลายๆด้านในทางสังคมและมักจะใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในการเชื่อมต่อสิ่งต่างๆก็ประชาชนได้อย่างง่ายๆซึ่งอย่างไรก็ตามการที่จะทำให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดก็จำเป็นจะต้องให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วไปในทางที่ดีขึ้นดังนั้นการเปลี่ยนแปลงก็ย่อมตามมาเสมอไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์การดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมย่อมเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นจึงเล็งเห็นว่าจำเป็นจะต้องมีแนวคิดในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ดังนั้นจำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในพื้นฐานระบบต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับเมือง

และสิ่งสำคัญเลยก็คือมันจะเป็นตัวช่วยเพิ่มการตอบสนอง ความต้องการของบุคคลทุกคนได้อย่างตรงจุด ดังนั้นมันจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้การพัฒนาเริ่มเกิดขึ้นนั่นก็คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม อยู่ในเมืองที่ดีย่อมพัฒนาไม่แปลกดังนั้นแนวคิดมันก็ขึ้นอยู่กับผู้นำแต่ละคน ที่เข้ามาบริหารงั้นต้องบอกผู้นำที่เข้ามาประชุมบริหารเลยว่าการที่จะทำให้บ้านเมืองนั้นน่าอยู่ และพัฒนาขึ้นก็ควรที่จะทำให้เมืองนั้นกลายเป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีแนวคิดนี้ ไม่ได้เกินเลยหรือเพ้อฝันแต่มันสามารถทำได้จริงแต่ในปัจจุบันยังไม่ได้มีการเร่งเห็น หรือพร้อมให้การพัฒนาอย่างจริงๆจังๆเราอยู่ในโลกของดิจิทัล ดังนั้นขอบอกเลยว่าไม่แปลกใจถ้าเราจะมีเมืองอัจฉริยะ การจะทำให้เมืองเป็นเมืองอัจฉริยะก็ต้องมีการวางแผน เพื่อทำให้มันน่าอยู่มีความยั่งยืนและเป็นตัวช่วยในการพัฒนา 

ดังนั้นสิ่งที่จะเป็นตัวช่วยในการพัฒนานั่นก็คือเทคโนโลยีเทคโนโลยี มันสามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงและพัฒนาเพื่อใช้กับการพัฒนาสิ่งต่างๆ และมันยังเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้เป็นอย่างดีสามารถวางแผนพัฒนาได้แทบจะทุกอย่าง ดังนั้นเพียงแค่เทคโนโลยีก็คงจะไม่พอประชาชนก็คือหัวใจหลักมันเป็นของคู่กันอยู่แล้ว ดังนั้นสิ่งที่จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เมืองพัฒนาได้นั่นก็คือการเลือกผู้นำที่ดี การเลือกผู้นำที่มองเห็นอนาคตการเลือกผู้นำที่ให้ความสำคัญกับความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาการเลือกผู้นำที่ดีกล้าลองอะไรใหม่ๆถ้าคุณเลือกผู้นำ ที่ไม่กล้าอะไรเลยมันก็ย่ำอยู่กับที่ไม่ลองใช้อะไรใหม่ๆเพื่อมาพัฒนาจริงๆ ต้องบอกเลยว่าปัจจัยสำคัญในการพัฒนาควรที่จะทำอย่างชาญฉลาด มันจะเป็นตัวช่วยที่ดีในยุคเทคโนโลยีแบบนี้

เป็นตัวช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต

การที่เราจะเปลี่ยนเมืองทั้งเมืองให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะคุณภาพชีวิต ก็ย่อมเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเมืองจะถูกเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเช่นปัญหาที่อยู่ในเมืองก็คือ ปัญหารถติดอากาศร้อนมีแต่มลภาวะที่ไม่ดีดังนั้นคุณก็จำเป็น ที่จะต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อเพิ่มความน่าอยู่เพื่อความปลอดภัย และลดมลพิษลดสิ่งที่ไม่ดีและควบคุมสิ่งต่างๆอย่างถูกต้อง ดังนั้นแล้วมันจะทำได้อย่างไรนั่นก็คือคุณจะต้องมีระบบในการจัดการที่ดีทุกวันนี้เทคโนโลยีมันเป็นตัวช่วยในการทำงานหลากหลายอย่างมากๆ ต้องบอกเลยว่าการที่มีการพัฒนาเมืองเกิดขึ้นเชื่อเถอะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงทุกคนก็ต้องช่วยกันเพราะตอนนี้ในกรุงเทพฯ ต้องบอกเลยว่าก็มีบางสถานที่ที่ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาไปบ้างแล้ว เชื่อได้เลยว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่าง สามารถพัฒนาได้เพียงแต่ทุกคนก็ต้องช่วยกันด้วย จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของภาครัฐหรือเอกชนอย่างเดียวก็ไม่ได้ เพราะมันคือสิ่งแวดล้อมต่างๆนั่นเองซึ่งปัญหาหลักของกรุงเทพฯ ในปัจจุบันเลยก็ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นรถติดหรือความแออัด มีขึ้นอยู่ตลอดเวลาดังนั้นระบบการขนส่งก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง เชื่อได้เลยว่าถ้าทุกคนเลยเห็นถึงความสำคัญและต้องการจะเปลี่ยนเมือง เพื่อแก้ปัญหาเชื่อได้เลยว่ามันจะต้องเป็นไปในทางที่ดีอย่างแน่นอน และทุกคนก็จะได้สัมผัสกับเมืองอัจฉริยะที่เป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี

เมืองอัจฉริยะ

หลายๆคนก็ยังไม่สามารถที่จะแปลออกได้ว่าเมืองอัจฉริยะนั้น มันคือเมืองอะไรกันแน่ดังนั้นเราขอมาพูดในรูปแบบสั้นๆแต่สามารถเข้าใจได้ง่ายเลยก็คือ มันเป็นเมืองที่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่ และต้องบอกเลยว่าเทคโนโลยีจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้นวัตกรรมสิ่งต่างๆ งั้นเปลี่ยนแปลงไปคือเอาง่ายๆว่าจะปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบของความชาญฉลาดมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการหรือการบริหารจัดการอะไรก็แล้วแต่ และมันจะเป็นตัวช่วยในการเพิ่มหรือลดใช้ทรัพยากรและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุดเอาง่ายๆ ว่ามันจะเป็นตัวช่วยในการยกระดับของประชาชน และมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาทำให้เมืองมีความทันสมัยทำให้เมืองมีความน่าอยู่ และเป็นตัวช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีมีความสุขอย่างยั่งยืนและถูกต้อง