You are currently viewing ติดไฟเส้น LED เพิ่มความคูลให้ห้องของคุณ

ติดไฟเส้น LED เพิ่มความคูลให้ห้องของคุณ

  • Post author:
  • Post category:Blog

ในการตกแต่งบ้านนั้น แต่ละคนก็จะมีสไตล์การตกแต่งบ้านที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความชอบว่าคุณจะมีความชอบแบบไหน ซึ่งรูปแบบของการแต่งบ้านนั้นเราควรแต่งให้ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ดูมีความกลมกลืนไม่ขัดแย้งกันแต่สำหรับห้องต่างๆภายในบ้านนั้นเราสามารถทำได้หลายแบบไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบเดียวกันทุกห้องทั้งหมดในบ้าน โดยแต่ละห้องนั้นก็สามารถตกแต่งในแต่ละธีมที่แตกต่างกันได้ แต่ภายในห้องห้องเดียวกันก็ควรแต่งด้วยของที่อยู่ในธีมเดียวกันมีทิศทางไปในทิศทางเดียวกัน เป็นหลักการเดียวกันกับการแต่งบ้านโดยรวม แต่เราจะมีวิธีการเปลี่ยนบรรยากาศของห้องหรือบ้านมาแนะนำกันโดย ใช้วิธีการ ติดไฟเส้น LED นั่นเอง

ติดไฟเส้น LED เลือกซื้อแบบไหนอย่างไร

จากที่เรากล่าวไปข้างต้นว่าเราสามารถเปลี่ยนบรรยากาศของห้องได้ด้วยการใช้ไฟเส้น LED เข้ามาช่วยในการเปลี่ยนบรรยากาศของห้องนั่นเอง  ลักษณะของไฟเส้น LED นั้นสำหรับรุ่นที่เห็นบ่อยจะเป็นไฟที่อยู่ในท่อพลาสติก ซึ่งเป็นเส้นๆที่มีความยาวแตกต่างกัน ซึ่งไฟลักษณะนี้มักจะนำไปใช้เอาท์ดอร์เนื่องจากสามารถกันน้ำได้ ส่วนอีกแบบหนึ่งนั้นจะเป็นในลักษณะของดวงไฟเล็กๆที่อยู่บนแผงวงจร โดยจะมีลักษณะเป็นเส้นยาวๆ  ปลายสาย LED ทั้งสองแบบนี้ปลายสายด้านหนึ่งจะเป็นปลั๊กเสียบส่วนอีกด้านหนึ่งนั้นเราสามารถตัดตามความยาวที่เราต้องการได้เลย  โดยแนะนำให้ติดยังบริเวณที่เราต้องการก่อน เมื่อสุดความยาวที่เราต้องการแล้วจึงค่อยตัดอย่าตัดก่อนเพราะอาจไม่พอดี

ติดแบบไหนถึงจะสวย

ในการติดไฟเส้น LED นั้นเราสามารถติดโดยทำเป็นรูปร่างลายเส้นต่างๆเพื่อเพิ่มความชิคความคูลให้กับห้องของเราได้  แต่ลักษณะการติดไฟเส้น LED ที่นิยมกันนั้นคือจะติดไล่ไปตามรอยต่อรอยเข้ามุมระหว่างผนังกับผนังและผนังกับเพดาน  การติดไฟ LED ในลักษณะนี้นอกจากเส้นจะดูเป็นระเบียบไม่รกแล้ว  เมื่อเราเปิดไฟ LED ที่ติดไว้แล้วปิดไฟห้องทั้งหมดจะสามารถเปลี่ยนสีห้องของเราให้เป็นสีตามสีของไฟเส้น LED ได้เลย  และในปัจจุบันไฟเส้น LED นั้นสามารถควบคุมและเปลี่ยนสีของไฟ LED ได้  โดยจะทำให้ไฟเปิดค้างเป็นไฟสีต่างๆ หรือจะให้เป็นแสงไฟกระพริบก็สามารถทำได้  โดยการควบคุมมีทั้งแบบควบคุมด้วยรีโมท และแบบที่ทำมาให้สามารถควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือได้